STRÁNKY ŘÁDU V ČR (VSTUPTE KLIKNUTÍM NA ZNAK):

MEZINÁRODNÍ STRÁNKY ŘÁDU (VSTUPTE KLIKNUTÍM NA ZNAK):

STRÁNKY ŘÁDU NA SLOVENSKU (VSTUPTE KLIKNUTÍM NA ZNAK):

Aktuality

20.7.2012

Nově vyhlášená sbírka

Naše nadační delegace vyhlašuje sbírku na projekt Finanční podpora hipoterapie pro pacienty Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Účelný způsob terapie psychiatricky nemocných dětí samozřejmě předpokládá neustálé přírůstky financí. Detailní odborný náhled včetně fotodokumentace naleznete na www.dpnoparany.cz

Nemocnici v Opařanech můžete podpořit zasláním dárcovské SMS (DMS):

  • Odesláním SMS ve tvaru DMS ROK LAZARUS na číslo 87 777 podpoříte Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech částkou 27 Kč měsíčně (cena DMS je 30 Kč měsíčně).
  • Odesláním SMS ve tvaru DMS LAZARUS na číslo 87 777 podpoříte nemocnici jednorázově částkou 27 Kč (cena DMS je 30 Kč).

Po odeslání zprávy obdržíte zpětnou informační SMS o obdržení zaslané dárcovské SMS. Služba DMS probíhá na nekomerčním principu a respektuje zásadu minimálních nákladů na zajištění provozu. Rozdíl v částce pokrývá náklady operátorů, technického providera a zajištění služby ze strany Fóra dárců. Více informací k DMS najdete na www.darcovskasms.cz.

Předem děkujeme za vaši pomoc.

MUDr. Zuzana Zahálková,CompLJ,
ředitelka Nadační delegace ŘSLJ

26.4.2012

Benefiční setkání na ZÁMKU BLUDOV dne 21.4.2012

Vážení přátelé, dovolte mi vyjádřit pár slov k prvnímu letošnímu benefičnímu setkání přátel Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského, konaném 21.dubna 2012 na ZÁMKU BLUDOV, tedy v prostorách významného šlechtického rodu Mornstein – Zierotin. Kde se vlastně zrodila myšlenka k pořádání těchto setkání?

Přirozeným vývojem, konkrétně v návaznosti na již uspořádané aktivity obdobného charakteru. Pro vysvětlení uvedu ve stručnosti pouze dvě rozlišné akce konané v loňském roce. Sponzorská večeře na zámku Chotěboř, a to na základě pozvání J. E. Jana hraběte Dobrzenského z Dobrzenicz, 50.velmistra Řádu. Dále se v Bludově uskutečnila akce, rovněž s programem benefičního charakteru. Díky velmi pozitivním reakcím přítomných osob s požadavky navázat v setkáních přátel i nadále, jsme se rozhodli pokračovat i v letošním roce, a sice pořádáním aktivit s rozmanitým aranžmá se snahou vyhovět všem k jejich spokojenosti.

Na vytvoření komfortní a přátelské atmosféry formou zpestření úvodním kulturním programem se nepochybně podílel společenský a charitativního přístup přítomných hostů. A právě jim patří obrovský dík za nemalé dobrovolné finanční příspěvky, které budou efektivně využity na podporu řádových projektů.

V hluboké úctě

MUDr. Zuzana Zahálková,CompLJ,
ředitelka Nadační delegace ŘSLJ

Fotografie z benefičního setkání si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Archiv aktualit