STRÁNKY ŘÁDU V ČR (VSTUPTE KLIKNUTÍM NA ZNAK):

MEZINÁRODNÍ STRÁNKY ŘÁDU (VSTUPTE KLIKNUTÍM NA ZNAK):

STRÁNKY ŘÁDU NA SLOVENSKU (VSTUPTE KLIKNUTÍM NA ZNAK):

Nadační delegace OSLJ-B

Vážení přátelé,
dovoluji si vás oslovit jménem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského, jehož hlavním posláním je pomoci těm, kteří nejsou schopni pomoci si svými vlastními silami. Řád sv. Lazara patří spolu s Řádem Maltézských rytířů a Řádem Německých rytířů mezi nejstarší charitativní organizace na světě. Tyto řády vznikly v době křížových výprav na území Palestiny, a kromě spirituálních cílů je jejich prioritou péče o raněné a nemocné.

Obracím se na Vás, za Řád sv. Lazara, s prosbou k zamyšlení se nad charitativní podporou projektů, které jsou stručně sumarizovány na konci tohoto dopisu. Dospějete-li k přesvědčení, že i malým finančním obnosem, dle vašeho uvážení a možností, přispějete dospělým i dětem, z nichž mnozí vaši pomoc ocení, budeme si i my pochopitelně vážit vašeho přístupu. Často se mezi obdarovanými nacházejí jedinci či skupiny, kterým jejich zdravotní stav nebo sociální postavení neumožňuje uchopit slovo „POMOC“, o to více si ji, dle mého názoru, zaslouží. Stejně tak, jako vaši případnou finanční podporu, oceníme pozitivní zamyšlení se nad závažností situace, kterou prostřednictvím projektů řešíme.

Projekty Českého velkopřevorství Řádu sv. Lazara v ČR a v zahraničí

V úctě se rozloučím naším Řádovým pozdravem
Atavis et Armis!

MUDr. Zuzana Zahálková,CompLJ,
ředitelka Nadační delegace ŘSLJ